Expo Hr publik

Talare & Agenda

Expo HR 2019
08:00

Frukostmingel

Dagen startar!

Ylva M Andersson

Aktuellt inom arbetsrätten

Arbetsrätten är under ständig utveckling och förändring. En ny lag om företagshemligheter har trätt ikraft, det har kommit nya förslag rörande stridsåtgärder och GDPR har trätt ikraft och börjat tillämpas. Ingela och Emelie från Vinge går igenom de viktigaste lagändringarna under 2018-2019 på arbetsrättens område och vad vi kan vänta oss för nyheter under det kommande året.
Emelie Svensäter Jerntorp
Ingela Malmborg
10:00

Fika & Mingel

Nya rättsfall

Praxis har under det gångna året gett en hel del vägledning i frågor som berör dig som personalansvarig. Det har bland annat kommit rättsfall som belyser hur värvningsförbudsklausuler bör utformas, vilka uppsägningstider som bör gälla för VD och frågor om lojalitet. Och så har de första rättsfallen rörande aktiva åtgärder börjat komma. Även andra frågor om diskriminering har avgjorts. Ingela och Emelie från Vinge guidar dig genom de senaste och mest intressanta rättsfallen på området.
Emelie Svensäter Jerntorp
Ingela Malmborg

Lär nytt och överlev – 5 nycklar till framtidens organisation

Inom 10 år kommer 50 % av de 500 största och mest framgångsrika företagen idag vara utbytta. De kommande 20 åren beräknas 53 % av dagens anställda kunna ersättas av digital teknik och 65 % av de jobb som Generation Z kommer utföra finns inte än. Vad som kommer att krävas av framtidens organisationer för att lyckas ligger på ett helt annat plan än där man just nu letar. Många springer bara fortare och fortare och tar fler och fler genvägar med resultatet att medarbetarna enbart är slutkörda och underpresterar. I denna föreläsning får du nycklarna till att påbörja resan för hur du bygger en hållbar organisation som startar med utgångspunkt från den enskilda medarbetaren.  
Kristina Hagström Ilievska
Mathias Härenstam
12:30

Lunch

Hjärnfokus i arbetslivet

Att skapa goda förutsättningar för ett effektivt lärande i en global och extremt föränderlig värld kräver ett livslångt lärande med kontinuerlig kompetensutveckling som självklart inslag i arbetslivet. Med grundläggande kunskaper om hjärnan och lärande möjliggörs goda förutsättningar för att effektivisera lärandet och skapa hållbara långtidsminnen. Hjärnfokus i arbetslivet ger teoretiska och praktiska neurovetenskapliga aspekter i utformandet och genomförandet av utbildningar samt konkreta verktyg för vad som krävs för att ta till sig innehållet.
Annika Nilsson & Lena Winqvist
14:20

Kort paus

Vilka utbildningsmetoder är effektiva och hur kan de kombineras?

Jonas kommer att berätta om olika utbildningsmetoder, allt från traditionell e-learning och klassrumsundervisning till spelifierad utbildning, simuleringar och performance support. Hur effektiv är varje metod enligt forskningen, hur kan man göra den mer effektiv och för vilka utbildningsbehov den passar bäst. Det blir också några exempel, lite konkreta råd samt tips på verktyg. Andra halvan av föreläsningen handlar om hur man kan kombinera flera utbildningsmetoder. Det blir lite om blended training och flipped classroom men han kommer också att dela med sig av lärdomarna från projekt där de blandat flera effektiva utbildningsmetoder och lärfaktorer. Han berättar inte bara vad de gjorde och vad resultatet blev, utan också tips på hur ni kan bygga en liknande utbildning själva med ganska små resurser.
Jonas Uddman
15:20

Eftermiddagsfika

Willpower – En riktig energi-boost i föreläsningsformat!

Den här föreläsningen vänder sig till alla som har något de vill uppnå. Ett rykande framträdande med en jävlar anama som kommer att inspirera dig att aldrig ge upp. Willpower är som en muskel, ju mer du tränar den desto starkare blir den.
Daniel Donlind