|
Expo Hr publik
Om medarbetarupplevelsen
och att vara med på Expo HR
Staffan Hansén, VD för SPP

Hej Staffan Hansén, vem är du?

– Jag är vd för pensionsbolaget SPP, som är en del av norska Storebrandkoncernen, och tillsammans är vi världens mest hållbara finanskoncern. Men jag är också en finlandssvensk trebarnsfar och högerback i finska landslaget för segwaypolo.

 

Vad är det roligaste med ditt arbete?

– Att få möta så många engagerade människor som varje dag jobbar för bra pensioner och en hållbar samhällsutveckling. Och jag sover gott om natten för att jag vet att det vi gör, när vi placerar våra sparares pengar hållbart, gör skillnad för både deras plånböcker och den värld de ska gå i pension i.

 

Årets Tema för Expo HR är Medarbetarupplevelsen. Hur ser ni på detta område i er bransch. Och hur ser ni på framtiden?

– Glada medarbetare är våra bästa ambassadörer – ett smart bolag fokuserar på människor. Därför är det viktigt för oss att ha en tydlig identitet och rekrytera dem som delar våra värderingar. På senare år har vi märkt att fler och fler, speciellt de yngre generationerna, söker sig till oss för vårt hållbarhetsarbete. Jag tror det är början av en förändring för vår bransch som annars är väldigt specialisttung.

 

Ni är med som ”vän till Expo” och medverkar under dagen med monter på plats. Varför är ni med och Varför ska man svänga förbi er?

– Vi är med för att sprida kunskap om pension som är ett ämne som många upplever är svårt, både som arbetsgivare och anställd. Men det behöver inte vara svårt. Kom förbi oss så kan vi hjälpa till att räta ut frågetecken. Många företag undrar vad de egentligen betalar för och hur de ska göra pension mer intressant för sina anställda.

 

Vad tror du kommer att vara den största utmaningen för ledare i framtiden?

– Att du förväntas leda ditt företag i en större kontext, bortom din bransch, samtidigt som det långsiktiga och lönsamma ledarskapet blir allt viktigare. Du kommer utsättas för fler prövningar och det kommer vara av största betydelse att din etiska kompass är kalibrerad.

 

Vilka egenskaper tror du en framtida ledare behöver besitta?

– Förutom att kunna orientera sig i ett bredare sammanhang så måste man våga göra prioriteringar och tänka långsiktigt. Det värderingsstyrda ledarskapet tror jag blir allt viktigare då det bidrar till trygghet och mening för medarbetarna. Framtidens ledare finns bland dem som dessutom aktivt integrerar jämställdhet, mångfald, hållbarhet och innovation i sin affär istället för att hantera de vid sidan av verksamheten.

 

Vad kan ni hjälpa och inspirerar chefer i just detta ämne? 

– För mig handlar det till stor del om att lead by example. Jag låter hållbarhet vara en kompass för mitt ledarskap, det som inte känns bra i magen är troligen inte bra. Att våga fatta modiga beslut och visa på handling hoppas jag kan inspirera andra. Under hösten kommer vi på SPP att arrangera flera frukostseminarier på temat Hållbart ledarskap – följ oss på LinkedIn, där kommer mer info om tid och anmälan.

Läs mer om SPP på deras webbplats