|

Martin Stenmo

Arbetsrättsjurist

Martin Stenmo

Arbetsrättsjurist

Biografi

Martin är arbetsrättsjurist på Nobina Europe som är Nordens största operatör av kollektivtrafik med över 11 000 medarbetare. Martin är också en av Draftits experter och har särskilt ansvar över HR-produkterna. Tidigare har Martin arbetat som arbetsrättsjurist på Almega som är Sveriges största arbetsgivarorganisation och hanterar över 140 olika kollektivavtal med samtliga arbetar- och tjänstemannaförbund på svensk arbetsmarknad som motparter.