|

Lars Nordfors

Arbetsrättsspecialist

Lars Nordfors

Arbetsrättsspecialist

Biografi

Lars Nordfors är vår populära och belästa expo-konferencier. Han har guidat oss igenom flertalet expo-dagar inom både HR och Lön de senaste åren. Lars är arbetsrättsjurist och arbetar idag som arbetsrättsspecialist inom Scania och har tidigare bl.a. varit chefsjurist för organisationen Företagarna, förbundsjurist inom Svensk Industriförening och VD för två branschorganisationer. Lars är tingsmeriterad och har erfarenheter av styrelsearbete i mindre bolag. Lars är ofta anlitad som föredragshållare, konferencier och moderator inom sina expertområden.