Kristina Hagström Ilievska

Kristina Hagström Ilievska

Biografi

Kristina Hagström Ilievska är kultur- och marknadschef på Jobzone, specialist inom företagskultur och grundare av välgörenhetsorganisationen From One To Another. Van föreläsare som arbetar med ägare, VD och styrelser i ämnen som företagskultur, förändringshantering samt försäljnings- och marknadsföringsprocessen.

Föreläsningar med Kristina Hagström Ilievska