Jonas Uddman

Jonas Uddman

Biografi

Vilka utbildningsmetoder är effektiva och hur kan de kombineras?

Jonas har arbetat som utbildningsdesigner i ca. 20 år. Han kommer att berätta om olika utbildningsmetoder, allt från traditionell e-learning och klassrumsundervisning till spelifierad utbildning, simuleringar och performance support. Hur effektiv är varje metod enligt forskningen, hur kan man göra den mer effektiv och för vilka utbildningsbehov den passar bäst. Det blir också några exempel, lite konkreta råd samt tips på verktyg.

Andra halvan av föreläsningen handlar om hur man kan kombinera flera utbildningsmetoder. Det blir lite om blended training och flipped classroom men han kommer också att dela med sig av lärdomarna från projekt där de blandat flera effektiva utbildningsmetoder och lärofaktorer. Han berättar inte bara vad de gjorde och vad resultatet blev, utan också tips på hur ni kan bygga en liknande utbildning själva med ganska små resurser.

 

Föreläsningar med Jonas Uddman