Johan Book

Utbildare forskningsbaserat ledarskap

Johan Book

Utbildare forskningsbaserat ledarskap

Biografi

De senaste 15 åren som anställd har Johan uteslutande arbetat med att utveckla organisationer genom bättre ledarskap, bättre kommunikation och framför allt bättre uppföljning. Något han brunnit för sen första stund. Han är också certifierad i ADKAR, världens mest etablerade förändringsmetodik.

Numera driver Johan Motivationsbyrån och har en tydlig mission, att omvandla modern arbetspsykologiforskning till verklighet i arbetslivet och därigenom skapa ökad motivation, prestation och resultat.

Föreläsningar med Johan Book