|

Farzad Sjögren

Organisationspsykolog

Farzad Sjögren

Organisationspsykolog

Biografi

Farzad är Leg. Organisationspsykolog och arbetar på Knowit Insight. Han är van vid att jobba med både struktur och beteenden tillsammans med en managementkonsult.  Vanliga uppdrag som han driver är ledningsgruppsutveckling, kulturförändring och chefsrekryteringar.

Farzads styrka är att se helhet och hitta samband i komplexa situationer. Hans expertområde är bl.a. att koppla ihop förändringsarbetet med vardagliga beteende för att säkra att implementeringen bibehålls över tid.

 

 

Föreläsningar med Farzad Sjögren