Aktuellt inom arbetsrätten

Aktuellt inom arbetsrätten

Arbetsrätten är under ständig utveckling och förändring. En ny lag om företagshemligheter har trätt ikraft, det har kommit nya förslag rörande stridsåtgärder och GDPR har trätt ikraft och börjat tillämpas. Ingela och Emelie från Vinge går igenom de viktigaste lagändringarna under 2018-2019 på arbetsrättens område och vad vi kan vänta oss för nyheter under det kommande året.

Tillbaka till agendan