Nya rättsfall

Nya rättsfall

Praxis har under det gångna året gett en hel del vägledning i frågor som berör dig som personalansvarig. Det har bland annat kommit rättsfall som belyser hur värvningsförbudsklausuler bör utformas, vilka uppsägningstider som bör gälla för VD och frågor om lojalitet. Och så har de första rättsfallen rörande aktiva åtgärder börjat komma. Även andra frågor om diskriminering har avgjorts. Ingela och Emelie från Vinge guidar dig genom de senaste och mest intressanta rättsfallen på området.

Tillbaka till agendan