Hjärnfokus i arbetslivet

Hjärnfokus i arbetslivet

Att skapa goda förutsättningar för ett effektivt lärande

En global och extremt föränderlig värld kräver ett livslångt lärande med kontinuerlig kompetensutveckling som självklart inslag i arbetslivet. Med grundläggande kunskaper om hjärnan och lärande möjliggörs goda förutsättningar för att effektivisera lärandet och skapa hållbara långtidsminnen. Hjärnfokus i arbetslivet ger teoretiska och praktiska neurovetenskapliga aspekter i utformandet och genomförandet av utbildningar samt konkreta verktyg för vad som krävs för att ta till sig innehållet.

Tillbaka till agendan