Policy hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Grundläggande principer

Draftit förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Draftit erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och, om Du väljer att betala med kreditkort, om Din betalning.
För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation med Dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dators hårdvara. Om Du godkänner detta, kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. Draftit och använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos Dig.

När Du besöker de delar av Draftits webbplatser som kan anpassas efter Din användarprofil eller som kräver att Du är inloggade måste Din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan Du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Genom Google Analytics använder vi Cookies för att samla in information om hur besökarna använder våra webbplatser. Vi samlar informationen och sammanfattar den i rapporter som hjälper oss förbättra användarupplevelsen. Cookies samlar in anonym information, det inkluderar även siffror på besökarantal på webbplatserna, var besökarna kommer ifrån och vilka sidor de besöker. Google Analytics använder ”first-party cookies” för att samla in data.

Vi använder display-annonsering och remarketing genom Google Analytics för annonsering online.

Tredjepart, inkluderat Google, visar våra annonser på Internet.

Draftit och tredjepart, inkluderat Google, använder ”first-party cookies” (såsom Google Analytics cookien) och ”third-party cookies” (såsom DoubleClick cookien) tillsammans för att informera, optimera och visa annonser baserat på någons tidigare besök på vår webbplats.

Besökare kan avregistrera sig från Googles cookie-användning genom att besöka Googles ”Ads Settings”: http://www.google.com/settings/ads

Säkerhet

Draftit skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Användning av informationen

Draftit hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig en bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en s.k. direktreklamspärr som förhindrar att Dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som Du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål.
Draftit kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

Draftit utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

E-postmarknadsföring

Vi tar din personliga integritet på största allvar. När du anmäler dig till våra nyhetsbrev, så kan du vara säker på att vi inte delar dina mejladress med någon utanför Draftits verksamhet.

Du kan välja att avregistrera dig från våra mejlutskick när som helst genom att klicka på avregistreringslänken i våra utskick.

Varmt välkommen som prenumerant.

Rättelse och insyn

Draftit strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon av följande adresser:

E-postadress: info@draftit.se

Tel: 0570-124 20

Postadress: Box 157, 671 24 Arvika

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.