Expo Hr publik
Här är årets inspirerande
talare 
& spännande agenda

Farzad Sjögren

Organisationspsykolog

Kajsa Asplund

Forskare Talent Management

Michael Södermalm

Ledarskaps- & Karriärcoach

Linus Jonkman

HR-reformatör

Jenny Jilmstad

Arbetsrättsjurist

Martin Stenmo

Arbetsrättsjurist

Thomas Nyberg

Trendexpert HR

Henrik Ladström

Expert Digitalisering av HR

Lars Nordfors

Arbetsrättsspecialist
Expo HR 2017
08.15

Registrering & Mingel

Välkomna!

Du välkomnas till Expo HR 2017 av Lars Nordfors och Draftit.
Lars Nordfors

Vad händer inom arbetsrätten?

Vad har hänt under det senaste året inom arbetsrätt, och vad kommer att hända? Vi går igenom lagändringar och lagförslag för 2017 och 2018 så att du ska vara uppdaterad och känna dig trygg med det som har ändrats och kommer att ändras.
Jenny Jilmstad
Martin Stenmo
10.00

Fika & Mingel

Rättsfall och lär-Domar

Utredningar och betänkanden samt EU-regler som kan komma att påverka svensk arbetsrätt. Martin och Jenny guidar dig genom exempel på tillämpningar genom rättsfallsbeskrivningar och domslut som påverkar din vardag som personalansvarig.
Jenny Jilmstad
Martin Stenmo

HR jag gör slut – Employee Experience

Linus Jonkman fick stor uppmärksamhet 2016 för sin artikel ”HR jag gör slut”. Han lyckades träffa en nerv och sätta ljus på vilken transformation HR genomgått och vilka förändringar HR står inför samt i vilken riktning vi rör oss. Linus kommer hålla en inspirerande och tankeväckande föreläsning kring Medarbetarupplevelsen och hur HR samt hela organisationen bör tänka för att skapa en organisation för människor och stärka sin största konkurrensfördel: medarbetaren.
Linus Jonkman
12.30

Lunch och Mingel

Talent management – attrahera, behåll och utveckla talang

Kajsa går igenom begreppet talent management ur ett organisatoriskt och individanpassat perspektiv. Vad är status på talent management i svenska organisationer i dag? Frågan är definitivt högt upp på dagordningen – men tar man tillräcklig hänsyn till individerna ur ett psykologiskt perspektiv? Med grund i gedigen forskning berättar Kajsa om hur man skapar en talent management som främjar engagemang och motivation. Som psykolog är Kajsa Asplund speciellt intresserad av hur man som medarbetare påverkas av att exempelvis bli utsedd till talang – eller att inte bli det. Hon intresserar sig även för hur globalisering, digitalisering och en ny generations inträde påverkar förutsättningarna för talent management. Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling? Utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet berättar Kajsa om varför talang blivit den avgörande...
Read More
Kajsa Asplund

Att motivera och engagera medarbetarna – Individ, ledarskap och system

Farzad Sjögren, organisationspsykolog, och Henrik Ladström, digitaliseringskonsult, stöter konstant på frågan i dialog med sina kunder: Hur säkerställer vi att medarbetarna tar en aktiv del i förändringsprocesser så som digitaliseringen av organisationen? De delar här med sig av hur digitaliseringen som förändringsresa påverkar medarbetarna, och hur HR och ledare behöver förhålla sig till både teknik och människa. Det blir en grundad genomgång med både fakta och exempel på hur man praktiskt kan arbeta med att öka engagemanget och motivationen inom hela organisationen.
Farzad Sjögren
Henrik Ladström
14.35

Fika & Mingel

Varför är stressen och ohälsan så utbredd idag? Och vad kan vi göra åt det?

Sjukskrivningstalen ökar och vi tycks bli allt mer olyckliga i takt med att vi tjänar mer pengar och gör karriär. Var ligger problemet, och vad kan vi göra åt det? I denna föreläsning guidar trendbevakaren Thomas Nyberg dig genom vad organisationer världen över gör för att öka välbefinnandet och hälsan bland sina medarbetare. Vi redovisar inte bara trender, vi går på djupet och ställer oss frågan, är det bara symptom vi behandlar, eller kommer vi åt orsaken till ohälsan? Hur kan organisationer arbeta proaktivt och reaktivt för att minska ohälsan och höja välbefinnandet hos organisationens viktigaste resurs?
Thomas Nyberg

Lever du för att jobba, eller jobbar du för att leva?

Varför jobbar du? Vad får dig att gå till jobbet? Vad drivs du av? Många brinner för sina arbetsuppgifter och trivs på sin arbetsplats medan andra känner olust och vantrivsel. Vad är skillnaden på dem som faktiskt lever för att jobba kontra dem som jobbar för att leva? Denna föreläsning ger dig insikter, inspiration och kommer göra att du på allvar verkligen kommer reflektera över de tankar som Michael kommer ge dig. Tänk om den hjälper dig att våga bryta nya barriärer?
Michael Södermalm