Talent management – attrahera, behåll och utveckla talang

Talent management – attrahera, behåll och utveckla talang

Kajsa går igenom begreppet talent management ur ett organisatoriskt och individanpassat perspektiv. Vad är status på talent management i svenska organisationer i dag? Frågan är definitivt högt upp på dagordningen – men tar man tillräcklig hänsyn till individerna ur ett psykologiskt perspektiv? Med grund i gedigen forskning berättar Kajsa om hur man skapar en talent management som främjar engagemang och motivation.

Som psykolog är Kajsa Asplund speciellt intresserad av hur man som medarbetare påverkas av att exempelvis bli utsedd till talang – eller att inte bli det. Hon intresserar sig även för hur globalisering, digitalisering och en ny generations inträde påverkar förutsättningarna för talent management. Hur behåller man talanger i en tid då allt fler vill göra minst två karriärer under sitt arbetsliv? Vilket ledarskap krävs när unga efterfrågar ständig feedback och snabb utveckling?

Utifrån sin forskning och sina möten med näringslivet berättar Kajsa om varför talang blivit den avgörande konkurrensfördelen för dagens organisationer, vad man behöver tänka på för att locka och behålla Generation Y, och varför man som företag behöver ta sig en ordentlig funderare på hur man egentligen ser på begreppet talang.

Läs mer om årets talare och agenda