Rättsfall och lär-Domar

Rättsfall och lär-Domar

Utredningar och betänkanden samt EU-regler som kan komma att påverka svensk arbetsrätt. Martin och Jenny guidar dig genom exempel på tillämpningar genom rättsfallsbeskrivningar och domslut som påverkar din vardag som personalansvarig.

Läs mer om årets talare och agenda