RÄTTSFALL OCH LÄR-DOMAR

RÄTTSFALL OCH LÄR-DOMAR

Utredningar och betänkanden samt EU-regler som kan komma att påverka svensk arbetsrätt. Jenny och Björn guidar dig genom exempel på tillämpningar genom rättsfallsbeskrivningar och domslut som påverkar din vardag som personalansvarig.